Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 13 2013

intothedark
6704 6705 500
intothedark
6698 dc73
intothedark
6691 822e 500
intothedark
6688 8879
Reposted byelinelamalinowaherbata
intothedark
6661 37e6 500
Reposted bydedysek dedysek
intothedark
6618 87bf
Reposted bynemorality nemorality
intothedark
6612 b2d3
Reposted byvocalnaczasnazupeabsinthicMartakshpeelman97lobotomyzaradnaciejka
intothedark
6599 e586
Reposted byfantasaucenemoralitypanmruk
intothedark
6589 0a92
Reposted byanielewskadedysek
intothedark
6567 e71a 500
Reposted bydedysekrainbowheartimaranemoralitypalenieszkodzizdrowiu

July 21 2011

intothedark
8435 d7bc

Tak, to prawda.

July 18 2011

intothedark
6124 26ca
Reposted bycommonpeople commonpeople
intothedark
Kosmetyki są potrzebne wszystkim kobietom, ale na urodę młodych dziewczyn wciąż najlepiej działa siedzący obok mężczyzna.
— Yoko Ono
Reposted byirraWercia
intothedark
8807 67f5 500
Tak!:)
intothedark
8729 152b
Reposted bymalinowaherbata malinowaherbata
intothedark

(..)

I kiedy czuję-człowiek małej miary-

że i ty znikniesz razem z gwiazd obiegiem,

że nie dosięgną mnie już nigdy czary

ślepej miłości-wtedy świata brzegiem

sam idąc myślę tak długo, aż w końcu

miłość i sława w pustym giną słońcu.

                                                             John Keats.

intothedark
8469 c42f
Bardzo.
Reposted byohwowlovely ohwowlovely
intothedark
8359 a6f0
Reposted bycommonpeoplegastromurydieinsel

July 17 2011

intothedark
1031 89e5 500

zgadza się!
Reposted bysugar-skullemciu
intothedark


Tell me why all the best laid plans
fall apart in your hands
And my good intentions never end.

"Best laid plans" J.Blunt

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl